ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย หรือ หัก ณ ที่จ่าย คือเงินที่คน “จ่าย” ที่จดทะเบียนเป็นบริษัทหรือนิติบุคคลต้อง “หัก” ไว้ก่อนที่จะจ่ายเงินให้กับคนรับที่เป็นนิติบุคคล หรือคนธรรมดาก็ได้ แล้วนำส่งเป็นภาษีให้กรมสรรพากรไม่เกินวันที่ 7 ของเดือนถัดไป

ในการทำหัก ณ ที่จ่ายจะต้องรู้ 2 เรื่องคือ

 1. คนรับเงินคือใคร (กระทบต่อแบบที่ยื่น)
 2. จ่ายค่าอะไร (กระทบอัตราภาษีที่หัก)

ทุกครั้งที่ทำการหักไว้ คนที่หักต้องออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่ จ่าย ให้กับคู่ค้าของเราไว้ด้วยทุกครั้ง โดยออกอย่างน้อย 4 ฉบับ คือ ต้นฉบับและสำเนา 2 ฉบับแรกออกให้คู่ค้า เพื่อให้คู่ค้าเก็บไว้ใช้ขอคืนภาษีฉบับหนึ่ง และเก็บไว้เป็นหลักฐานฉบับหนึ่ง ส่วนฉบับที่ 3 และ 4 เราเก็บไว้เอง โดยฉบับที่ 3 เอาไว้สำหรับส่งภาษี (โดยปกติก็จะส่งฉบับนี้ให้กับสำนักงานบัญชีเป็นผู้ทำให้) และฉบับที่ 4 เราเก็บไว้เป็นหลักฐาน

 

ค่าใช้จ่ายที่ต้องทำการ หัก ณ ที่จ่าย มีอะไรบ้าง

หัก 1% สำหรับค่าขนส่ง

ทุกๆ ครั้งที่มีการขายของและขนส่ง โดยที่บริษัทหรือนิติบุคคลที่ให้บริการจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการขนส่ง เช่น บริการขนส่งสินค้าจากบริษัท โลจิสติกส์ เป็นต้น จะต้อง หัก ณ ที่จ่าย 1% แต่ถ้าคุณยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ยังไม่ต้องหัก

 

แต่! ถ้าเป็นไปรษณีย์ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่าย เพราะเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยกเว้น 

หัก 2% สำหรับค่าโฆษณา

การโฆษณาสินค้าตามสื่อโฆษณาต่างๆ ผ่านเอเจนซี บริษัทรับโฆษณา เพื่อช่วย “ประกาศ” ให้แบรนด์หรือสินค้าเป็นที่รู้จักผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เช่น Facebook, Instagram ที่ไม่ใช่บริการด้านการตลาด ทำหัก ณ ที่จ่าย 2%

 

ส่วนบริการด้านการตลาดคือ การจ้างบล็อกเกอร์รีวิวโฆษณาสินค้า จ้างมาร์เก็ตติ้ง Consult ด้านการตลาดให้ หรือบริการทำ roll-up ป้ายออกบูท (อันนี้ถือเป็นการรับจ้างทำของ) จะต้องหัก 3%

หัก 3% สำหรับจ้างรับเหมาหรือบริการต่างๆ

ค่าบริการที่เกิดขึ้นในกิจการทุกอย่างจะต้องมีการ หัก ณ ที่จ่าย 3% เช่น บริการรับจ้างทำของ จ้างทำนามบัตร จ้างทำกราฟิก จ้างช่างภาพมาถ่ายรูป จ้างบล็อกเกอร์รีวิวสินค้า จ้างตกแต่งภายใน บริการสถานที่ ซอฟต์แวร์ โทรศัพท์ อินเทอร์เน็ต ก็เข้าข่ายนี้ เพราะถือเป็นการให้บริการ

หัก 5% สำหรับค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์

คนที่ไม่มีสถานที่เป็นของตนเอง หากจะดูว่าเป็นค่าเช่าหรือค่าบริการให้ดูจากสิทธิในการถือกุญแจ ถ้าเช่าสถานที่เพื่อจัดสัมมนา หรือจัดอีเวนต์ชั่วคราวถือเป็นค่าบริการ ทำหัก ณ ที่จ่าย 3% แต่ถ้าเราถือกุญแจจะถือเป็นค่าเช่าสถานที่ต้องหัก ณ ที่จ่ายจากเจ้าของที่ดิน 5%

นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีกที่ต้องหัก 5% เช่น เช่ารถยนต์ ค่าจ้างนักแสดง ดารา นักร้อง อาชีพเพื่อการบันเทิง และเงินรางวัลจากการแข่งขันหรือการชิงโชคต่างๆ ด้วย

แต่! ถ้าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับด้วย เราถือกุญแจรถก็จริง แต่จะถือว่าเป็นการบริการ เพราะมีคนขับรถให้ต้องทำหัก ณ ที่จ่าย 3%

ไม่หัก สำหรับยอดที่ไม่เกิน 1,000 บาท

สำหรับยอดเล็กๆ ที่ไม่ถึง 1,000 บาท เช่น จ้างทำรูป หรือนามบัตรเพียงครั้งเดียว ทางกรมสรรพากรมีข้อกำหนดว่าไม่ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่าย


แต่! ยอดที่มีมูลค่าไม่ถึง 1,000 บาท ที่มีสัญญาต่อเนื่อง เช่น ค่าบริการโทรศัพท์รายเดือน ค่าบริการอินเทอร์เน็ต เป็นต้น ต้องทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ เพราะยอดทั้งปีเกิน 1,000 บาท

10 Most Readily Useful Matchmaking Vloggers (2020)

Dating information isn’t just simply for journal articles and self-help books. Video writers took the dating globe by violent storm by providing beneficial information through an entertaining program.

Our very own 10 most useful Dating Vloggers have all the features daters look out for in a good movie writer – charm, laughter, quirkiness and even outfits!

Jenna Marbles

Bragging Rights: Within face

Jenna Mourey is way better usually Jenna Marbles, a vulgar, in-your-face YouTube hottie exactly who constantly brings in millions of opinions. Marbles is actually daring, sarcastic and energetic. Armed with a bachelor’s in therapy, Marbles is not scared in truth. In case you are online dating life sucks, it should be since you’re doing things completely wrong.

Personal Clout: 6,964,845 YouTube clients, 2,594,625 followers

Address: http://www.youtube.com/user/JennaMarbles/

Emily Hartridge

Bragging Rights: Witty, cynical point of view

“10 Reasons Why…” is Emily Hartridge’s reply to doling out matchmaking guidance in a lovely and humorous method. It doesn’t hurt that she is attractive, provides an incredible Uk feature and it is completely lovely. Offered regularly in the Huffington article, Hartridge wants to place a funny, bad spin on matchmaking dilemmas, such as for instance (10 Main reasons) “romantic days celebration Sucks.”

Personal Clout:  28,522 YouTube members, 7,199 supporters

Address: http://www.youtube.com/emilyhart/

The Wing Women

Bragging Rights: Dating superheroes

The Wings women, aka Jet and celebrity, enable you to get a combination of internet dating information and comedy to their YouTube channel that’s introduced above 100 million views. With hilarious photos and costumes, those two grasp the part of good cop/bad cop. Whether or not they’re discovering subject areas like “just how to hug: the infant creator,” Jet and Star commonly afraid so it can have to you personally upright.

Personal Clout: 113,293 YouTube website subscribers, 12,363 likes

Address: http://www.youtube.com/user/TheWingGirls/

Adam Lyons

Bragging Liberties: Bending the guidelines

As soon as voted “least likely to get a gf” in school, Adam Lyons is a self-described pickup singer and matchmaking coach. This YouTube channel is free of charge of over-the-top gimmicks. A regular columnist for “Ask guys,” Lyons utilizes the mistakes he is made to help other people become successful in online dating. He says, “They say that relationship is actually a game. I will explain to you ideas on how to flex the rules.”

Personal Clout:  21,979 YouTube customers, 4,302 supporters

URL: http://www.youtube.com/user/AFCAdamLondon/

Kong, Jesse & Jason

Bragging Rights: Three’s organization

Boasting over 75 million YouTube views, Kong, Jesse and Jason are “straightforward Pickup.” This trio just isn’t afraid to put by themselves nowadays. Through their own on-the-street movies (imagine Batman, pussy jokes and community pranks), the inventors, which each bring their very own relationship experiences, are a great mixture of genuine and amusing.

Social Clout:  689,922 YouTube subscribers, 26,700 followers

Address: http://www.youtube.com/user/SimplePickup/

Tripp

Bragging Liberties: Dating made easy

an online dating advisor situated in la, Tripp has perfected the skill of engaging others in social circumstances. Tripp launched the podcast “Dudes writing about Chicks,” which touched on anything from connections and intercourse, to helping women and men realize one another. He’s since established their YouTube station, which utilizes movie in order to break up dating ideas in simple steps.

Social Clout: 1,649 YouTube website subscribers, 1,119 fans

URL: http://www.youtube.com/user/TrippAdvice/

Alex Coulson

Bragging Rights: Daytime strategy

Alex Coulson’s YouTube channel, “Succeed At Dating,” teaches males how-to meet ladies naturally through a “daytime method.” Relaxed and easygoing, Coulson has the capacity to make normal guy feel just like they can be successful in love. The guy gives fantastic examples of errors guys make and ways to endure it.

Social Clout: 16,698 YouTube readers, 1,756 likes

Address: http://www.youtube.com/user/SucceedAtDating/

Adam LaDolce

Bragging Liberties: Fast ideas

Genuine and personalized, Adam LoDolce offers hectic advice to assist guys trans hookupsform on their own and overcome a concern about rejection. The same possibility company, LoDolce is actually a dating confidence advisor for women and men. With these types of videos as “how to become a Confident guy,” LoDolce approaches each subject with an “i am truth be told there” viewpoint.

Social Clout:  79 YouTube subscribers, 2,388 followers

URL: http://www.youtube.com/user/adamlodolce/

Dan and Jennifer

Bragging Rights: No subject is taboo

Certainly only some dating YouTube networks featuring the perspective of one and a woman, “Ask Dan & Jennifer” discusses online dating subjects from a two-thronged approach. With nearly 70 million YouTube views, this self-described “# 1 appreciate & Sex site” includes quick video clips that hop directly into the guidelines with sensuous information and free-of-judgment enthusiasm.

Personal Clout: 32,520 YouTube customers, 8,808 likes

Address: http://www.youtube.com/user/DanAndJenn/

Laurel Home

Bragging Rights: Existence’s cheat sheet

With regular movie articles on GalTime.com and CupidsPulse.com, QuickieChick (aka Laurel House) offers a “cheat sheet alive for chicks.” Optimistic, fun and exciting, Quickie Chick motivates women to-be non-traditional and live in the minute. Everybody else makes mistakes, states QuickieChick, however need to learn from it and progress – in basic terms.

Personal Clout: 4,779 YouTube readers, 2,666 fans

Address: http://www.youtube.com/user/QuickieChick/

Featured photograph supply: netdna-cdn.com.

RomanceScams.org: Reliable & Rigorous Scam-Busters Raise Awareness regarding prospective Threats on internet dating sites & software

The information: In 2018, Americans lost over $143 million to online dating site bbw sites scams. In accordance with the Federal Trade Commission, these reported losings have actually quadrupled within just 3 years, putting thousands of people at risk. However, RomanceScams.org is fighting right back resistant to the catfishers and fraudsters on online dating sites by publishing useful posts entreating people to beware and remain safe on the web. This comprehensive web page hands internet based daters so that they can identify red flags and vet prospective really love interests more with confidence and competently.

Chelsea King joined up with a dating website in 2015 searching for really love. As an alternative, she found by herself in economic difficulty after dropping for an individual who had beenn’t which the guy mentioned he was. She lost a lot more than $35,000 to an online matchmaking scam.

This type of a heartbreaking fraud have demoralized people, however Chelsea. She took her bad knowledge and switched it into one thing positive by becoming the Editor-in-Chief of RomanceScams.org, a web page specialized in shielding on line daters from fraudsters, spammers, along with other cybercriminals.

RomanceScams.org launched Summer 5, 2005 as a reference for singles who were online dating in a fearless brand new internet. Your website started as a Yahoo cluster where people spoken of cons on adult dating sites, plus it attracted many visitors exactly who thought leery about internet dating and desired to learn how to spot fake users.

Today, RomanceScams.org is actually a thorough internet site that shows on line daters to distinguish and give a wide berth to usual frauds. Over 51,000 individuals have go through RomanceScams.org’s posts and benefited from its professional advice.

Besides did Chelsea get to be the frontrunner of RomanceScams.org in 2015, but she additionally continued up to now on the web herself and came across her now-husband on a dating site — hence appearing that online dating sites really works and can end up being secure if you know what you’re carrying out and get sensible precautions.

RomanceScams.org is a number one expert on phony pages, legitimate internet dating sites, an internet-based dating security, as well as its digital assistance can help newcomers into internet dating scene build authentic interactions.

“Romance cons have somewhat increased as a result of advent of easily obtainable technologies,” said Jack A., a spokesperson for RomanceScams.org. “men and women should be shielded and made aware. That’s what we do.”

Helping Vulnerable Singles place Red Flags Online

RomanceScams.org posts informational articles regarding love frauds, adult dating sites, and online security tips. The writers tackle hot subject areas in the current matchmaking scene, such as the reason why internet dating apps are popular and how to woo a proper Russian woman.

RomanceScams.org talks about various different forms of scams and describes conditions like catfishing. The internet site deals with each topic aided by the aim of answering every feasible concern consumers may have. These detailed articles contain a great deal of info and product reviews to help daters determine what to anticipate and how to browse particular dating sites or programs.

Due to the staff’s diligence and dependability, RomanceScams.org has actually won a faithful, intercontinental audience and assisted thousands of individuals remain secure and safe online.

Online dating cons make a difference any person, however the more mature populace be seemingly particularly at an increased risk. Based on the RomanceScams.org team, solitary and divorced women over 50 tend to be more susceptible to internet dating frauds. Some scammers will invest days or several months from inside the con, creating confidence with some body before requesting cash.

“fraudsters often would like to bond along with you on the web because oftentimes its easier to fool you by doing this,” based on a write-up about Tinder frauds.

RomanceScams.org offers easy and functional advice about online daters whilst connecting to sources like ScamWatch to make certain the singles remain well informed and aware. A perfect aim of the web site is to arm on line daters with the information they must confidently filter their unique fits and then make authentic associations on any relationship platform.

“it can make a full world of distinction whenever our very own details assist other people,” Jack stated. “We receive e-mails every day revealing gratitude. Develop to keep achieving this for years to come.”

Creating a big difference Through knowledge & Prevention

A little group of volunteers and on-staff article authors forces the content on RomanceScams.org. They commit their unique time for you completely exploring the internet dating world and vetting popular web sites and programs, so they are able properly type the legit methods from the spammy mouse click lure.

Chelsea informed all of us that some of RomanceScams.org’s team, like the fundamental Editor, were scammed before and feel passionately about creating online dating safer for everyone.

These industry experts decided that simplest way to ensure that men and women cannot get to be the target of a scam is by instructing them how-to know and prevent cons. That’s what RomanceScams.org could there be for.

RomanceScams.org stands out lighting in the shady elements of the net and gives every day customers the various tools to achieve success. These matchmaking specialists encourage consumers to remain alert and become cautious each time they satisfy someone online.

“nowadays, on line scammers are very smart. By the point you know you might be being scammed, you’ll have forfeit an important amount of money.” — RomanceScams.org

RomanceScams.org helps to keep an expanding listing of recognized fraudsters on internet dating sites and apps, therefore the team supplies their database as a resource to daters thinking when someone may be the real package. Everyone can submit the name, e-mail, and telephone number of somebody they came across online to RomanceScams.org, and the staff will verify your individual actually on its listing.

While this isn’t an intensive back ground check, it could be beneficial as a primary line of defense so that daters understand in which they remain. The RomanceScams.org staff suggests daters additionally use sources like BeenVerified to vet and validate their dates.

Seeking the long run, the RomanceScams.org group promises to carry on giving helpful hints and methods the online dating neighborhood. They’ve been particularly concentrated on reviewing internet dating sites and programs that harbor scammers or have safety problems.

“protection from the onset is key right here,” the RomanceScams.org staff stated. “we are able to never win the battle against cons. There will probably continually be men and women nowadays trying to hurt others. That which we is capable of doing is end up being a reference for people who desire to shield themselves.”

RomanceScams.org Features aided shield 51,000+ Daters

Chelsea had a rocky begin in the internet dating world, but she failed to give it time to hold their down for long. The woman encounter with an online matchmaking scam motivated this lady to keep others from becoming sufferers of similar passionate ploys. Today, as Editor-in-Chief of RomanceScams.org, this lady has assisted hundreds of singles avoid dropping their cash or throwing away their own time on internet dating scams.

Since 2005, the RomanceScams.org staff features tracked and monitored online dating threats and increased awareness concerning the prospective security risks on the road to relationship. The detailed weblog may be outstanding beginner system for everyone thinking about joining a dating site or app.

“we come across the wave of innovation bring out more advanced scammers,” Jack mentioned. “We have seen just what a scam can create to someone both economically and mentally. We see ourselves because the no. 1 resource on these subjects.”

a flavor of Frankfurt Christmas in the Heart of Birmingham

Discover Birmingham’s Frankfurt Christmas time marketplace inside festive addition to eHarmony’s Great Date Guide.

Christmas time actually is by far the most wonderful period of the 12 months. Whether snow is actually falling around us all, children are playing and having enjoyable or not (tune words over, we promise…), often there is a lot of secret available in the occasion – helping to make any such thing seasonally themed truly marvellous.

A German Christmas time Market is always a fantastic experience whether you merely have a look around, banquet on some delicious snacks, and/or delight in a tipple of mulled drink.

The whole thing is made even better whenever you see with a date. Isn’t really everything? Phil, exactly who found his companion on eHarmony, would definitely agree.

He mentioned: “the German market is something which everybody else could enjoy, also it instigates conversation because of its distinctive set up and huge difference to ‘normal time’ life.”

“The mulled wine helped you to unwind somewhat and that I believe assists the talk streams that little simpler, not too we required excess help whatsoever!”

“Given that ice was actually busted early on, the day simply flowed next. It absolutely was actually cool definition she had a good excuse to cuddle to me and then we remained hand in hand through the complete day then.”

Very, should you decide fancy several products, some xmas cheer as well as some cheeky cuddles, a trip to this xmas opportunities could well be for your family. Look at the website to approach your own check out.

Council Residence
Victoria Square
Birmingham
B1 1BB 

Tags:

birmingham dating

useful content

Mostbet Türkiye Mostbet Bahis Sitesi 19

Mostbet Türkiye Mostbet Bahis Sitesi 193

Mostbet Türkiye Için En Güvenilir Bahis Ve Online Casino Sitesi نهدي للاستشارات التعليمية و الجامعية

Sanal kitapçı, Apple cihazlarının mostbet aviator oyna hayranlarına da dikkat etmişlerdir. Örneğin, banka hesabınızı kişiselleştirmek isterseniz, konaklama yardımı için üretebileceksiniz ve yardıma ihtiyacınız olacak. Spor kayıp bonusu %25 Casino kayıp bonusu %30 her ikisi de çevrim şartı olmadan verilir. Sweet Bonanza oynadım empieza çok büyük bir miktar olmasa de uma kazanç sağladım.

 • Mostbet sitesi bizbon n.v şirketi tarafından finanse edilen ve 2009 yılından hizmet veren uluslararası bir casino sitesi.
 • – Aviator oyunlarından oluşan seçenekleriyle, bahis oynarken aralarından seçim yapabileceğiniz çok şey olacak.
 • Bu sürüm ücretsizdir ve taşınabilir cihaz tarayıcınız üzerinden bağlanmanızı sağlar.
 • Son zamanlarda uygulamayı indirdim – çok uygun olan siteden daha hızlı çalışıyor.

Normal bir oyuncuysanız, arkadaşlarınızı Mostbet’e katılmaya davet ettiğiniz için doğum günü bonuslarından ve paradan da yararlanabilirsiniz. Mostbet’in çevrimiçi kumarhanesi, çeşitli popüler kumarhane oyunları sunar. En iyi slot, kart ve masa oyunlarını burada, büyük ve küçük tüm oyunlarınızla ilgilenebilecek bir site olan MostBet Casino’da bulacaksınız. Resmi site Mostbet incelemesi ayrıca poker, rulet, bakara ve diğer birçok oyunun çok şık bir şekilde yapıldığını gösteriyor. Bu sayede platformdaki live casino bölümünü açtığınızda gerçek bir oyun kurumu gibi hissediyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra, giriş yapabilir ve hemen bahis oynamaya başlayabilirsiniz!

Mostbet’ten Pra Çekme

Ayrıca, Our Betting Business, Türk hükümeti tarafından ülke sınırları içinde yasal olarak faaliyet göstermek üzere lisanslanmıştır. Belki bende hata var dedim tekrar 300 TL çektim bu sefer 300 TL geldi ama 7400 TL çöp oldu.

 • Ayrıca, ortaklar kârlarını artırmak için kullanabilecekleri özel promosyonlara ve bonuslara erişim elde ederler.
 • Popüler lisanslı bahis ve casino şirketi Mostbet Türkiye ve Azerbaycan’daki en iyi casino ve bahis markaları listesinde üst sıralarda yer almaktadır.
 • Kişisel dolap alanı, hesabınızı yönetmek için ihtiyacınız olan tüm seçenekleri içerir.
 • Size her şeyi BookMaker Mostbet ve avantajları hakkında söyleyeceğim Mostbet türkiye giriş.

Üstelik adres değişiklikleri yaşandığı zamanlarda, oyun çeşitliliği konusunda da herhangi bir problemle karşılaşmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Ana odak noktaları, mobil oyunculara mümkün olan en iyi oyun deneyimini sağlamak olan oyuncular, birinci sınıf bir mobil ürün bekleyebilirler. Hemen oynamak için gerçek casino oyunlarını ücretsiz alın ve MostBet Casino’da bulunan casino bonuslarından hiçbirini kaçırmayın. Bonus programı, doğrudan bahis sitesi kullanıcıları için oynamak için motivasyondur mostbetbahisturkey.com.

Mostbet Giriş Türkiye bahisçi ve kumarhanenin resmi web sitesi bonuslar giriş ve uygulama kurulumu

Uygulamanın APK dosyası cihazınız için kesinlikle zararlı değildir ve resmî web sitesinden ücretsiz olarak indirilebilir. Bunu yapabilmek için, BO web sitesinde daha ayrıntılı olarak açıklanan belirli koşullarda oynanmalıdır.

Müşteri hizmetleriyle yaşadığım sıkıntıyla ilgili bilgi alırken müşteri hizmetleri tarafından sebepsiz yere engel konuldu. Kombine bahislerinde kazanç bütün karşılaşma sonuçları oranının bahis miktarı ile çarpımına eşittir. Sitemizdeki makalelerin kopyalanarak veya özetlenerek izinsiz bir şekilde başka web sitelerinde yayınlanması halinde hukuki ve cezai işlem yapılacaktır.

Android Ve IOS Için Mostbet ücretsiz Indirme Uygulaması Mostbet

Sağ üst köşedeki kayıt ol düğmesini kullanarak birkaç dakika içinde kolayca yapılandırabilirsiniz. Mostbet, müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmak için özel olarak tasarlanmış bir mobil uygulama ve mobil versiyonu sunmaktadır. Uygulamalar ayrıca cihazınızda herhangi bir ekstra yer kaplamadan çalışacaktır. Mobil versiyon sayesinde, Mostbet’in tüm özelliklerini telefonunuzdan erişebileceksiniz. Ayrıca, akıllı telefonunuzu her zaman yanınızda taşıyabileceğiniz için daha kolay erişim sağlayabilirsiniz. Evet, futbol, basketbol ve daha fazlası gibi çeşitli spor dallarına bahis oynayabilirsiniz.

Mostbet, çok çeşitli spor dallarına, liglere ve turnuvalara bahis yapabileceğiniz en iyi online bahis şirketlerinden biridir. Buna ek olarak, aldığınız paraya yatırım yaptığınız parayı harcayana kadar paranızı ilk kez ödüyorlar.

Mostbet Canlı Destek Hattı ve Güncel Bonuslar Nelerdir?

Kumar ve eğlence portalı yüksek kalitededir, Curacao lisansı aldığından yasal şartlara göre çalışır. Öte yandan, bazı şirketler kullanıcılarına yavaş yavaş hoş geldiniz bonusu sunar. Bunun ne anlama geldiğini sorarsanız, bu site kullanıcılara çok sayıda bonus verir.

 • Bu nedenle, bu tür bahisleri yapmadan önce, dinamikleri dikkatlice okumak önemlidir.
 • Mostbet iyi biri para kazanç yeri olmasının yanı sıra bi de Curacao lisanslı ve güvenilir olması ile de biliniyor.
 • Çoğu bahis, hizmet politikasında yer alan tüm bu koşullara uymak zorundadır.
 • Mostbet mobil kullanımadına da telefon veya tabletlerinizi tercih ederek sistem üzerinde faal olan görevlerinizi idame ettirebiliyorsunuz.
 • Sweet Bonanza slot oyunu Pragmatic Have fun with sağlayıcısının en popüler oyunlarından biridir.
 • Aslına bakarsanız Mostbet sitesinin tamamı, genel anlamda casino konseptinde olan bir sitedir.

Bu, hatalardan kaçınmanıza ve programları akıllı telefonunuza veya tabletinize hızlı bir şekilde yüklemenize yardımcı olur, o zaman Mostbet’e ne olur. Bu işlemden sonra App Store’da Mostbet uygulamasının sayfasına geleceksiniz. Eğer, iPhone ve iPad için Mostbet uygulamasını indirmeniz gerekiyorsa, işlem öncekiyle birçok alanda benziyor. Mostbet web sitesi kendi başına çok güzel ve sorunsuz çalışan bir web sitesi. Bu 3 madde sadece Sweet Bonanza için değil tüm slot oyunları için geçerlidir.

Mosbet Paramı Ödendi Yazıp Ödemedi

Bazı oyuncular biraz şüphelidir ve Mostbet’in güvenilip güvenemeyeceğini sorarlar. Bahis şirketi lisanslıdır, tüm verileri resmi web sitesinde bulabilirsiniz, böylece veri gizliliğiniz ve güvenliğiniz için sakin kalabilirsiniz. Herhangi bir çevrimiçi oyun platformundaki anlaşmaya müdahale eden şeylerden biri, profesyonel müşteri hizmetlerinin kalitesidir. Hoşgeldin bonusu veren siteler ile bahis yapmadan önce istediğiniz oranda bahsinizi koyabilirsiniz. Mostbet Canlı Bahis, en yüksek oranlara sahip şans oyunları sitelerinden birine sahiptir.

 • Aynı zamanda üye olmadan önce bu sözleşmeyi detaylı bir şekilde inceleme hakkına da sahipsiniz.
 • Sağ altta yer alan butona basıldığında canlı destek alanına giriş yapılıyor.
 • Mostbet oyuncuları, daha önce hangi etkinliklere bahis oynadıklarını ve kazançları hangi bahislere getirdiklerini öğrenebilirler.
 • Mostbet adresi üzerinden erişilebilen Android ve IOS uygulamalarla mobil bahsi tadımlamak mümkündür.
 • Cilt bahisleri, yani gerçek para poder bahisleri için güvenli olmayan bir alternatiftir.

Mostbet, web sitesinin Android ve iOS kullanıcıları tarafından kullanılabilen bir mobil versiyonuna sahiptir. Bu uygulama masaüstü sürümünün bir kopyasıdır, ancak cihazınızın ekran boyutuna uyar. İster deneyimli bir oyuncu olun ister yeni başlıyor olun, Mostbet para yatırmanızı ve çekmenizi kolaylaştıracak birçok uygun ödeme seçeneğine sahiptir.

Hot Blonde Only Fans – Only Fans Online

Mostbet uygulaması, Türk kullanıcıların pampre telefonundan bahis oyunları oynamasına olanak sağlayan bir mobil yazılımdır. Mostbet, çeşitli spor bahisleri seçenekleri ve on line casino oyunları sunan mükemmel bir çevrimiçi bahis sitesidir. Ayrıca canlı yayın işlevleri ve yeni müşteriler için harika bir bonus sunar.

 • Belki bende hata var dedim tekrar 300 TL çektim bu sefer 300 TL geldi ama 7400 TL çöp oldu.
 • Mostbet uygulaması, Türk kullanıcıların pampre telefonundan bahis oyunları oynamasına olanak sağlayan bir mobil yazılımdır.
 • Eğer Mostbet Türkiye sitesinde kayıt işlemini tamamlamak istiyorsanız, ikinci düğmeye basmanız gerekli.
 • Mostbet Bahis Şirketi, tüm müşterilerinin memnuniyetini sağlamak için mümkün olan en iyi kumar deneyimini sunmaya çalışmaktadır.
 • Most bet casino, eSporlar ve sanal etkinlikler dahil olmak üzere yaklaşık 20 spor dalında bahis sunmaktadır.

Mostbet canlı casino sitesinde para yatırma sobre ideal şekilde gerçekleştiriliyor. Sloterman web sitesini ziyaret ederek hizmet şartlarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz. Şirketin kumar faaliyetlerine katılmak için bir lisansı empieza gerekli tüm belgeleri vardır. Bu bahis şirketi Türkiye’de yasal olarak faaliyet gösteriyor ve tüm kullanıcılar yasalarla güvenilir bir şekilde korunmaktadır down load mostbet app. Mostbet, 2009 yılında kurulan 1 milyondan fazla üyesi olan 93 ülkede hizmet veren popüler bir bahis sitesidir. Mostbet bahis şirketi gelir gelmez, tam bir müşteri oldu ve portalda tüm bonus teklifleri isteyebilir.

Belge Talep Etmeyen Güvenilir Bahis Siteleri

MostBet’in yeni başlayanlar için kumar dünyasına giriş yapmanın en iyi yollarından biri olduğunu boşuna vurgulamadık. MostBet Casino’nun mobil casino oyunları da piyasadaki hemen hemen her mobil işletim sistemiyle uyumludur. Bahis şirketi Mostbet tr bahis oynayabileceğiniz turnuva Polonya ve Slovenya’da gerçekleşecek.

 • Misalen lisanslı olması sayesinde kullanıcılar Mostbet üzerinden adil bir şekilde bahis oynayabilmektedirler.
 • Bizler de kullanıcılarımıza bu konuda yardımcı olarak Mostbet giriş adresine tekrardan nasıl ulaşabileceklerini göstereceğiz.
 • Kullanıcılar çoğunlukla uygulamadaki casino kategorisi hakkında olumlu düşünüyor.
 • Ana sunucuda teknik sorunlar olsa bile, endişelenmeniz için hiçbir neden yoktur.
 • Mostbet Türkiye sitesine bizim öngördüğümüze göre dünyanın birçok yerinden daha fazla giriş yapılıyor.
 • Com’daki web sitesine gitmeniz ve sağ üstteki “Kaydolmak” düğmesini tıklamanız gerekiyor.

Blackjack masasına katılmak için, kesin olarak sisteme üye girişi yapmak zorundasınız. MostBet, özellikle en yeni gelenler tarafından değerlendirilen geniş ve kapsamlı bir bonus sistemine sahiptir. Ve bu bonus sistemi hem bahis hem em relação à online casinolar için geçerlidir.

resmi site Casino Mostbet para için Mostbet çalışma aynasında çevrimiçi oynayın, kayıt olun

Mostbet giriş adresleri, firmanın yasal bir statüde olmamasından dolayı sık sık btk tarafından engelleniyor. Dolayısıyla Mostbet’de sürekli giriş adresi değiştirmek zorunda kalan firmalar arasında yer buluyor.

 • Kazandıklarınızı çekmek için Visa, MasterCard, WebMoney, Perfect Money, Skrill, Neteller, Qiwi, EcoPayz ya da banka transferini kullanabilirsiniz.
 • Mostbet bahis ve casino kategorisindeki diğer bütün rakip şirketlere göre aralarında en yenilikçi ve hızlı bir şekilde bu işlemleri yapan diye biliniyor.
 • Ek olarak, bu tür programlar ana siteye erişimin kapalı olduğu durumlarda bile yüklenebilir.
 • İster deneyimli bir oyuncu olun ister yeni başlıyor olun, Mostbet para yatırmanızı ve çekmenizi kolaylaştıracak birçok uygun ödeme seçeneğine sahiptir.
 • Ülkemizde oyuncular bazen resmi Most bet web sitesinin engellenmesiyle karşılaşmaktadır.

Mostbet, 2009 yı lı nda kurulmuş tur ve ç evrimiç i kumarı denetleyen Curacao kumar dü zenleyicisi tarafı ndan lisanslanmı ş tı r.

Ne tür spor etkinliklerine bahis oynayabilirim?

Mostbet giriş adresi telefon için de bilgisayar için de ulaşımı mümkün kılıyor. Sektördeki verilerin nasıl para kazandırdığı, hangi seçeneklerin değerlendirmeye uygun olduğu da dikkat çekiyor. Yasak olması sebebiyle web sağlayıcıları üzerinden hizmet sunan sitelerin domainlerin kapatılıyor. Yeni giriş domainlerinin açılması olayına da giriş adresi değişimi adı veriliyor.

 • Merkezi Rusya’dır ve 25’den fazla ülkede 60 farklı dil seçeneği ile hizmet vermektedir.
 • Sizler de Mostbet güncel giriş adresine erişim sağlayarak hoşgeldin bonusu ile beraber güzel kazançlar elde edebilirsiniz.
 • Hesabınıza VISA, Mastercard ve çeşitli yerel ödeme sistemleri aracılığıyla para yatırabilirsiniz.
 • Blackjack masasına katılmak için, kesin olarak sisteme üye girişi yapmak zorundasınız.
 • Mostbet ’in durante işlek ve hidup bölümlerinden biri olan Blackjack kategorisine, choix sayfada yer alan canlı casino linkinden ulaşabilirsiniz.

Mostbet uygulamasını iOS’ta 11.0 veya daha yüksek sürümde işletim sistemine indirebilirsiniz. Gerçek krupiyeler, yemek masası oyunu ve MostBet yerel kumarhanesinde dijital futbol oynayabileceğiniz binlerce çevrimiçi oyun yuvası ve yatak odası var. Apple mağazasında Mostbet uygulaması sayfasına geleceksiniz, oradan uygulamayı indirebilirsiniz.

Online Spor Bahisleri Şirketi ve Casino

Tüm önemli spor etkinliklerinde en boy oranların yanı sıra çeşitli heyecan verici oyun içi seçenekler ve özel özellikler sunuyoruz. Kapsamlı casino oyunları seçeneklerimiz arasında slotlar, jackpotlar empieza Rulet, Blackjack ve Bakara gibi pasta oyunları bulunmaktadır. Mostbet240 temel özellikleri sanal spor bahisleri, günümüzde en iyi siteler arasında standart hale gelen özelliklerin çoğuna sahiptir. Mostbet güncel giriş adresine hızlı bir şekilde ulaşarak kazanma şansına sahip olabilirsiniz.

 • Sonuçta bahisçilerin en büyük sorunları sitelere erişim ve giriş olmaktadır.
 • Bahis sitesine üyelik almak isteyen müşteriler genel de şikayetvar ve Gelbaba sayfalarına bakıyor.
 • Platform, kriket, futbol, ​​basketbol, ​​tenis ve daha fazlasını içeren çok çeşitli spor bahis seçenekleri sunar.
 • Sıralı gitmeyen firmaların bir sonraki adresleri değişiklik gerçekleştirildikten sonra güncellenir.
 • Mostbet bahisçinin ofisi resmi yerel lisansı olmadığından, farklı yerlerden gelen kullanıcılar tarafından ona erişim sınırlı olabilir.

Mostbet sitesi, kendi oluşturduğu canlı destek hattı ile şikayetlerini karşılamaktadır. Hoş geldin bonus hemen hemen her casino vebsitesinde vardır ancak Mostbet sitesi aralarından en büyük hoş geldin bonus veren sitelerden birincisidir. Bizler de kullanıcılarımıza bu konuda yardımcı olarak Mostbet giriş adresine tekrardan nasıl ulaşabileceklerini göstereceğiz. Mostbet güncel adresine ulaşmak için resmi sosyal medya hesaplarını takip etmeniz yeterli olacaktır. Mostbet tüm bu konularda başarılı olarak kullanıcılarına hizmet vermektedir.

Mostbet uygulaması nasıl indirilir?

Bunu yapmak için, mobil tarayıcınızdan resmi Mostbet link web sitesine gidin – tüm ekran boyutları için uyarlanabilir bir sürüm alacaksınız. Sizler de mostbet güncel giriş adresine erişim sağlayarak hoşgeldin bonusu ile beraber güzel kazançlar elde edebilirsiniz. Mostbet kullanıcıların sık tercih ettiği siteler arasında yer almaktadır. Sizler de eğlenmek ve aynı zamanda gerçek paraları kazanmak amacıyla Mostbet canlı tombala üyeliklerinizi tamamlayabilirsiniz. Ayrıca internet üzerindeki birçok şikayet iletmek için kullanılan platformlar üzerinden de Mostbet ile ilgili şikayette bulunabilirsiniz.

 • Mostbet’teki oranlar diğer bahis siteleriyle karşılaştırıldığında çok yüksektir.
 • Mostbet, müşterilerine en iyi deneyimi yaşatmak için özel olarak tasarlanmış bir mobil uygulama ve mobil versiyonu sunmaktadır.
 • Aynı şey bahisler için de geçerlidir – mostbet zerkalo ile bahis yapmaya devam edebilir empieza canlı yayınları izleyebilirsiniz.
 • Kullanıcı hesabı oluşturmak için, bahisçinin Mostbet.com’daki web sitesine gitmeniz ve sağ üstteki “Kaydolmak” düğmesini tıklamanız gerekiyor.

Sweet Bonanza slot oyunu Pragmatic Have fun with sağlayıcısının en popüler oyunlarından biridir. Şans oyunlarında her defasında kazanç sağlayacaksınız diye bir kural yoktur. Mostbet Twitter, Telegram, Facebook gibi oldukça yoğun insan grubunun olduğu platformlarda weil faal paylaşımlarda bulunuyor.

Mostbet Casino Pişmanlıktır

Türkiye’de 2018 yılından beri bahis sektöründe hizmet vermekte olan Mostbet bahis sitesi ülkemizde bu yıl yayın hayatına başlamıştır. Mostbet’teki online canlı bahis oranlarının oyun sırasında değiştiği unutulmamalıdır. Bu nedenle, bu – tür bahisleri yapmadan önce, dinamikleri dikkatlice okumak önemlidir. Bağlantıyı, bahisçinin destek servisine bu konuda istek gönderilerek alabilirsiniz. Minimum para çekme tutarı mostbet tarafından 200 TRY olarak belirlenmiştir. Sağ altta yer alan butona basıldığında canlı destek alanına giriş yapılıyor.

 • Mostbet online casinonun popülaritesi sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da gözlemleniyor.
 • Mostbet, çok çeşitli spor dallarına, liglere ve turnuvalara bahis yapabileceğiniz en iyi online bahis şirketlerinden biridir.
 • Mostbet girişyapılmıyor veya firmaya erişim sağlayamıyorum gibi ifadelerin de sık sık dile getirilmiş olduğunu biliyoruz.
 • Mostbet’in müşterisi olmak istiyorsanız, harika bir bonus mostbet kazanabilirsiniz.

Departman seçimi yapmanın zorunlu tutulması da hizmetin hızlı verilmek istenmesidir. Bahse girmek istiyorsanız, Mostbet’in bu sayfada yeni bir giriş adresi var. “Mostbet Bet ‘Sitesi’ni gir” düğmesine tıklayın ve birkaç saniye sonra istediğiniz spor yarışmasını seçebilirsiniz. Ama büyük ihtimalle, Mostbet mobil uygulaması tüm güncel cihazlarda çalışmak zorunda.

Mostbet TR-27 Türkiye’de Bahis Şirketi

Mostbet Casino Giriş Sitemizdeki en iyi internet site bölümünden istediğiniz herhangi bir şirketi kolayca inceleme fırsatına sahipsiniz. Mostbet hesabı tekrardan açma için para adres elbette internet sayfası olacaktır. Sweet Bonanza da iste kendi bakiyenizle free spin satın alabilmektesiniz. Mostbet240 hesabınıza para eklemek istediğinizde bunu skrill, neteller, paysafecard, ınterac online veya apple pay kullanarak yapabilirsiniz. Mostbet240, 2017’de mobil oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak ve yazılımını istikrarı korumak için geliştirmek için çeşitli mobil uygulamalar başlattı. Mostbet240 kaçak bahis sitesine güvenle ulaşmak için bizi takip edebilirsiniz.

 • Daha sonra, türk oyuncularına mostbet.com sitesinde nasıl kayıt yapılacağınızı anlatacağız.
 • Mostbet on line casino yeni giriş adresi ve VPN kurulumunu tamamlayıp sitemize girdikten sonra, müşteri temsilcimizden bu konuda bilgi edinebilirsiniz.
 • Bir gün önce bonusları kullanmak için hesabınızda bakiye olması gerekir diyorlar.
 • Mostbet’te minimum para yatırma miktarı seçilen yönteme göre değişebilir.

Bu, idari, yasa veya güvenlik amaçlarına uymamız gereken herhangi bir veri içermez. Bir makaleyi düzenler veya yayınlarsanız, tarayıcı çerezinize kaydedilirsiniz. Casino yönetimi her zaman mevcut bağlantıyı izler ve en sevdiğiniz yuvalara ve oyunlara müdahale etmeden erişimi garanti etmeye hazırdır. Tü rkiye piyasası mhh yı lı nda giriş yapan Betwinner bahis sitesi, Cascade altyapı sı nı kullanan bahis sitelerinden biri. Bonus parasını bilmem veremeyiz 40x olması lazım yeni para yatırmanız lazım çekim veriyoruz. Bu yüzden yalnızca bu seçeneklere bakıp da sitenin bonus konusunda fakir olduğunu düşünmeyin.

Mostbet Casino’da Nasıl Oynanır?

Daha sonra, türk oyuncularına mostbet.com sitesinde nasıl kayıt yapılacağınızı anlatacağız. Ek olarak, ekstra kolaylık sağlamak için Bitcoin ya da Ethereum gibi kripto para birimleri ile para yatırma işlemi yapılabilir. Bu bilgileri kullanarak Mostbet bahis sitesinin destek ekiplerine ulaşarak 7/24 tüm soru ve görüşlerinizi iletebilirsiniz.

Bu kadar çok şaşırtıcı özellik ve avantajla, bu kadar çok insanın çevrimiçi spor bahisleri ihtiyaçları için neden Mostbet’i seçtiği şaşırtıcı değil. Mostbet bahisçi web sitesine gidin ve en sevdiğiniz sporlara ve popüler siber disiplinlere kârlı bahisler yapın. Tam mostbet para çekme işlemleri oyun boyunca mevcuttur, ancak otomatik ve kısmi para çekme yoktur. Örneğin, dövüş sanatlarını açarsak, yüksek profilli UFC’den yerel RCC’ye kadar çok sayıda MMA promosyonu görürüz. Hesaba para aktarma zamanı 5 dakikadan fazla sürmez ve site bir komisyon istemez. Üyelerine geniş bir bahis yelpazesi sunarak, kullanıcıların farklı spor dallarında bahis oynayarak eğlenmelerini sağlar.

รู้จักกับ ผู้สอบบัญชี

เรามาเปิดใจทำความรู้จัก "ผู้สอบบัญชี" อาชีพที่หลายๆคนอยากเป็น

    ผู้สอบบัญชี หรือผู้ตรวจสอบบัญชี (auditor) คงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่หลายๆ คนใฝ่ฝันกันใช่ไหมล่ะ? เพราะอาจจะคิดว่าค่าตอบแทนที่ได้รับนั้นสูง

ซึ่งแน่นอนว่าโลกนี้ไม่ได้มีอะไรที่ได้มาง่ายๆ กว่าจะได้เงินเดือนที่สูงในสายอาชีพผู้ตรวจสอบบัญชีนั้น จะต้องเจออะไรบ้าง ยากเย็นสักแค่ไหน เราลองไปตามดูกันดีกว่า

ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่ทำอะไรบ้างในแต่ละวัน 

   งานของผู้สอบบัญชีคือ ตรวจสอบเอกสารการบัญชีของแต่ละบริษัทที่ว่าจ้าง มานั่งวิเคราะห์เอกสารการบัญชี ตรวจเช็กความถูกต้องของข้อมูลที่ไปสำรวจมา

วิเคราะห์ว่าสมควรให้ผ่านการประเมินหรือไม่ ดูจากเกณฑ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ ถ้าไม่ผ่านก็ส่งเอกสารไปเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไข แต่ถ้าผ่านให้เซ็นรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นอันจบงาน

สายบัญชีควรที่จะจบคณะบัญชี

   อันดับแรกก่อนที่จะเริ่มต้นเส้นทางของผู้สอบบัญชี คือต้องจบคณะบัญชีเพื่อนำมาเป็นพื้นฐานในการทำงานก่อน เพราะหากไปเรียนคณะอื่นมา

อาจจะไม่ได้เรียนรู้รายละเอียดในเรื่องของการทำบัญชีหรือข้อมูลตัวเลขเชิงลึกเท่าไหร่นัก ทำให้การเริ่มต้นสายงานนี้ยากเป็นเท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่จบคณะบัญชีมาโดยตรง 

เราคิดว่าตัวเองเหมาะที่จะเป็นผู้สอบบัญชีไหม? 

   บุคลิกนิสัยของคนที่เหมาะกับอาชีพผู้สอบบัญชี จะต้องเป็นคนที่มีสมาธิในการทำงานเป็นอย่างมาก อีกทั้งต้องเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบ สามารถทำสิ่งเดิมๆ ได้หลายครั้ง

เพราะเนื้องานของผู้สอบบัญชีนั้นจะเป็นงานที่ต้องใส่ความละเอียดเป็นอย่างมาก ทบทวนตัวเลขวนไปวนมาจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีอะไรผิดพลาด ซึ่งแน่นอนว่าความอดทนและความแม่นยำก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมี

หากคิดที่จะเป็นผู้สอบบัญชีฝีมือดีจนหลายคนต้องการตัว

ความก้าวหน้าของสายงานผู้สอบบัญชี

   ก้าวแรกคือการเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชี ก้าวต่อไปคือการเป็นผู้สอบบัญชีอย่างเต็มตัว หรือที่เรียกว่า C.P.A ซึ่งการที่จะก้าวขึ้นมาเป็น C.P.A ได้นั้น ต้องมีการสอบ การเก็บชั่วโมงงานตามที่สภาวิชาชีพบัญชีฯ กำหนด

ซึ่งขอบอกเลยว่าไม่ได้ง่ายอย่างที่ใครหลายคนคิด แต่ถ้าหากได้เป็นผู้สอบบัญชีเต็มตัวแล้วล่ะก็ คุ้มค่ากับความพยายามแน่นอน เพราะหลายๆ บริษัทต่างต้องพึ่งพาลายเซ็นของผู้สอบบัญชี

จึงทำให้หน้าที่การงาน รายได้ ประสบการณ์ จะเพิ่มทวีคูณไปอย่างรวดเร็วเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอื่นๆ ที่ระยะเวลางานไล่เลี่ยกัน 

ประเภทของลูกค้าที่ผู้ตรวจสอบบัญชีต้องเจอ

   หากคุณกำลังคิดว่าผู้ตรวจสอบบัญชีคงได้เจอแต่หน้าจอคอมพิวเตอร์ คุณคิดผิด เพราะกลุ่มของลูกค้าที่ว่าจ้างผู้สอบบัญชีนั้นมีหลากหลายมาก ไม่ว่าจะเป็นสายธุรกิจต่างๆ สายอุตสาหกรรม สายแฟชั่น สายประกันธนาคาร

หรือแม้แต่สายงานบริการ ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาผู้สอบบัญชีทั้งสิ้น ฉะนั้นผู้สอบบัญชีจึงได้มีโอกาสที่จะได้พบเจออะไรใหม่ๆ ตลอดเวลา ไม่ได้นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์เหมือนที่ใครหลายคนว่า

 

แต่ไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีหรืออาชีพไหนๆ ก็ล้วนแล้วแต่มีเสน่ห์ของตัวเองอยู่แล้ว

ยิ่งถ้าใครมีใจรักในตัวเลขและการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ‘ผู้สอบบัญชี’ คงจะเป็นอีกหนึ่งในอาชีพที่ตอบโจทย์ให้ชีวิตการทำงานของคุณมีความสุขเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

จดบริษัท ดีหรือไม่

จดบริษัท ดี หรือ ไม่ ?

ก่อนที่จะตัดสินใจ จดทะเบียนบริษัทควรตั้งคำถาม 3 ข้อนี้เพื่อถามตัวเอง 

 • ทุกวันนี้รู้ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย และกำไรที่แท้จริงไหม เพราะตรงนี้คือประเด็นสำคัญในการตัดสินใจ เพราะมันมีผลในเรื่องของภาษีที่แต่ต่างกันระหว่าง ภาษีบุคคลและภาษีนิติบุคคล
 • มั่นใจกับความมั่นคงก้าวหน้าของธุรกิจหรือเปล่า เพราะเราจะได้ประโยชน์มากกว่าหากจดบริษัท
 • มีคนช่วยเหลือหรือพร้อมสนับสนุนหรือไม่ เพราะธุรกิจยิ่งใหญ่ ทีมงานคือสิ่งสำคัญ ทั้งในด้านบัญชี การวางแผนภาษี การปิดงบประจำปี

เมื่อคุณตอบคำถามเหล่านี้ได้ ต่อไปเรามาเช็คสัญญาณในการทำธุรกิจของคุณกันค่ะ 

-ธุรกิจของคุณต้องการความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น

ถ้าหากว่าคุณต้องติดต่อรับงานต่อจากบริษัทรายใหญ่ สิ่งที่สำคัญนั้นก็คือการดำเนินการเรื่องเอกสารที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นใบเสนอราคา ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ซึ่งการจดทะเบียบบริษัทนั้นก็จะทำให้คุณสามารถออกเอกสารเหล่านี้ให้กับบริษัทคู่ค้าของคุณได้อย่างถูกต้อง

การติดต่อประสานงานกับลูกค้า จะมีความหน้าชื่อถือมากขึ้นกว่าในนามบุคคลธรรมดา เพราะการจดบริษัทชัดเจน ลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ถึงการมีตัวตนของเรา กับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า(DBD)

ถ้าหากคุณมีแผนที่จะขยายกิจการในอนาคต การจดทะเบียนบริษัทเร็วเท่าไหร่ยิ่งส่งผลดีกับตัวคุณ เพราะในเรื่องของอายุบริษัทก็มีผลต่อความหน้าเชื่อถือและความมั่นคงที่ลูกค้ามองเห็น

 

ติดต่อเรา

ohaccount.com
line ID @117tsnht
080-979-9365

รู้หรือไม่ขายของonline-ตลาดนัดต้องเสียภาษีแบบไหน

การเสียภาษีของ ธุรกิจ ขายของonline- ตลาดนัด

พอได้ยิน คำว่า  ” ภาษี ” ก็คงจะเป็นอะไรที่หน้าปวดหัว

แต่เรา จะแยกออกมาเป็นอย่างๆ ให้ง่ายต่อการเข้าใจกันค่ะ

เริ่มต้น เมื่อเราเปิด ร้านค้า online หรือ เปิดร้านขายของตามตลาดนัดขึ้นมาแล้ว และมีรายได้ขึ้นมา

ผู้ประกอบการจะเกี่ยวข้องกับ การเสียภาษี 2 ประเภท ด้วยกัน

1. ภาษีเงินได้

2.ภาษีมูลค่าเพิ่ม

–ภาษีเงินได้

สำหรับแม้ค้าตลาดนัด แม้ค้าออนไลน์

การยื่นภาษีสามารถหักค้าใช้จ่ายในอัตราเหมาได้ 60 %

ในกรณีมีค่าลดหย่อน 

 

***เฉพาะลดหย่อนส่วนตัว*** 60,000 บาท

จะสามารถนำฐานรายได้มาคำนวณอัตราภาษีคร่าวๆ ได้ดังนี้

-มีรายได้ทั้งปีเกิน 60,000 บาท ถึง 525,049 บาท ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ แต่ไม่มีภาษีต้องเสีย

-มีรายได้ทั้งปี 525,050 บาทขึ้นไป ต้องยื่นแบบภาษีเงินได้ และต้องเสียภาษี เริ่มต้น 1 บาท

-มีรายได้ทั้งปี 1,000,001 บาท ต้องเสียภาษี 11,500 บาท

-มีรายได้ทั้งปี 2,000,000 บาท ต้องเสียภาษี 63,500 บาท

หากมีเอกสารค่าใช้จ่ายจริง เช่น

 • บิลค่าวัตถุดิบ 
 • ต้นทุนการผลิต
 • ต้นทุนสินค้า
 • ค่าขนส่ง
 • ค่าจ้างลูกจ้าง
 • หรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย
และพิสูจน์ได้ว่ามีค่าใช้จ่ายจริงมากกว่าการหักค่าใช้จ่ายเหมาเมื่อนำไปคำนวณภาษีแล้ว สามารถลดจำนวนเงินภาษีที่ต้องเสียได้
 

–ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากมีรายได้จากการขายทั้งปี 1,800,000 บาทขึ้นไป

ซึ่งรายได้จากการขายนี้ไม่ได้รับยกเว้นจากภาษีมูลค่าเพิ่ม

ก็ต้องยื่นคำขอร้องจดทะเบียนภาษีภาษีมูลค่าเพิ่ม

และยื่นในรูปแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.30)

และจะต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีที่มีภาษีขายมากกว่าภาษีซื้อ)

 • เมื่ออยากยื่นค่าใช้จ่ายตามจริงเพราะรายจ่ายที่จ่ายจริงจะทำให้เราเสียภาษีน้อยกว่าการที่ยื่นแบบเหมา
 • เมื่อยื่นขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ทันแต่อยากทำให้ถูก ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง
 • อยากมีคนคอยให้คำปรึกษา
 • อยากมีผู้ช่วยที่มาแก้ปัญหาให้

–เราช่วยคุณได้–

เรายินดีให้คำปรึกษาทางด้านบัญชีและภาษี

จะดีกว่าไหมถ้าคุณ

 • ประหยัดเวลา
 • ยื่นค่าใช้จ่ายตามจริงได้
 • ประหยัดภาษีแบบถูกวิธี
 • มีคนคอยให้คำปรึกษา
 • เห็นภาพชัดเจนในกำไร-ขาดทุน

ติดต่อเรา 

ohaccount.com
line ID @117tsnht
080-979-9365

“ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง”

ในช่วงประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตจะมีการออกหนังสือแจ้งการครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและจะแจ้งการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีทราบ เพื่อให้ผู้เสียภาษีได้ชำระภาษีภายในเดือนเมษายน 2565

ซึ่งเมื่อได้รับหนังสือแจ้งแล้วเราควรตรวจสอบอัตราภาษีและประเภทของการใช้ประโยชน์ หากพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง เช่น ประเมินบ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยเป็นการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เราสามารถใช้สิทธิ์คัดค้านการประเมินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือฯ เพราะถ้าหากไม่มีการคัดค้านการประเมินภายในกำหนดเวลาจะถือว่ายอมรับการประเมินของเจ้าพนักงานและต้องเสียภาษีที่ดินตามประเภทของการใช้งานที่ระบุไว้

สำหรับอัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2565-2566 ทางกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่าจะไม่พิจารณาปรับลดภาษีฯ อย่างในช่วงปี 2563 – 2564 ​ที่ผ่านมาที่ได้ปรับลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างลง 90%

โดยอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565-2566 จะคงอัตราภาษีในอัตราเดิมเท่ากับปี 2563-2564 แต่จะไม่มีการลดอัตราภาษีเหลือ 10% จึงทำให้จำนวนภาระภาษีที่ต้องเสียจะสูงกว่าในปี 2563-2564 

ข้อแตกต่างของบริษัทจำกัด และ ห้างหุ้นส่วนจำกัด

1.จำนวนร่วมลงทุน (จำนวนผู้ถือหุ้น หรือผู้ก่อตั้ง)

 • บริษัทจำกัด : จะต้องมีผู้ร่วมลงทุน หรือผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด : จะต้องมีผู้ร่วมลงทุนหรือหุ้นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป

2.การลงทุน

 • บริษัทจำกัด : การลงทุนสำหรับการจดทะเบียนบริษัทนั้น จะเป็นลักษณะของ ทุนเรือนหุ้น (Capital stock) โดยที่ผู้ลงทุนจะต้องแบ่งทุนออกเปนหุ้น แต่ละหุ้นจะต้องมีมูลค่าเท่าๆกัน (มูลค่าหุ้นจะต้องไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 5 บาท) และจะต้องเป็นการลงหุ้นด้วยเงินเท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด : สามารถลงทุนด้วยเงินทรัพย์สินและแรงงาน เป็นทุนจดทะเบียนได้

3.ความรับผิดในหนี้สิน

 • บริษัทจำกัด : เนื่องจากความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นมีจำกัด ผู้ถือหุ้นหรือผู้ลงทุนจะรับผิดชอบเฉพาะเงินลงทุนในหุ้นที่ยังไม่ได้ชำระเท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด : จะแบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

3.1หุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนผู้จัดการ) รับผิดชอบไม่จำกัดจำนวน

3.2หุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบ (หุ้นส่วนทั่วไป) รับผิดชอบเท่าจำนวนหุ้นที่ลงไป

 

4.การประชุมสามัญประจำปี

 • บริษัทจำกัด : จะต้องเรียกประชุมผู้ถือหุ้นทุกปี
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด : ไม่ต้องประชุมหุ้นส่วนประจำปี (ก็ได้)

5.การปิดงบประจำปี

 • บริษัทจำกัด : ผู้ที่สามารถเซ็นปิดงบได้ จะต้องเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA) เท่านั้น
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด : ผู้ที่สามารถเซ็นปิดงบ จะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ก็ได้

 

 

ข้อดี

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 • ระดมทุนจากแหล่งอื่นได้ง่าย มั่นคงและน่าเชื่อถือกว่าเจ้าของคนเดียว
 • การจัดตั้งไม่ยุ่งยาก การรวมหุ้นมีสัญญาต่อกันที่ไม่ต้องเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้
 • หุ้นส่วนที่รับผิดชอบไม่จำกัดต้องเอาใจใส่การดำเนินงานคล้ายกิจการของตนเอง มีอิสระในการบริหาร
 • เมื่อปิดรอบงบการเงิน สามารถหาผู้เซ็นรับรองงบการเงินได้ง่าย เพราะจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) หรือ ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (TA) ก็ได้
 • ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกห้างหุ้นส่วนทำได้ง่าย

บริษัทจำกัด

 •  มีสภาพเป็นนิติบุคคล มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน มีสิทธิ์ดำเนินคดีในนามบริษัท
 •  บริษัทสามารถหาทุนเพิ่มได้โดยการขายหุ้น
 •  ผู้ถือหุ้นสามารถขายหรือโอนหุ้นให้กับคนอื่นได้
 •  กรณืผู้ถือหุ้นตาย ล้มละลาย หรือศาลมีคำสั่งให้ออกจากผู้ถือหุ้น บริษัทยังสามารถดำเนินกิจการต่อได้
 •  มีความน่าเชื่อถือกว่าการจัดตั้งโดยเจ้าของคนเดียว หรือห้างหุ้นส่วน การเพิ่มทุนสามารถทำได้โดยการจดทะเบียนเพิ่มทุนและออกหุ้นขาย

 

 

ข้อเสีย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด

 •  มีข้อจำกัดในการโอนหุ้น
 •  ถอนเงินทุนออกได้ยาก
 •  อายุธุรกิจถูกจำกัดด้วยชีวิตของผู้เป็นหุ้นส่วน
 •  หุ้นส่วนก่อหนี้สินได้ไม่จำกัด
 •  อาจเกิดความขัดแย้งในหมู่ผู้ร่วมหุ้น
 •  ไม่จำกัดความรับผิดชอบของหุ้นส่วน ทำให้ไม่กล้าเสี่ยงขยายกิจการ

บริษัทจำกัด

 •  ขั้นตอนในการจัดตั้งยุ่งยาก และหน่วยงานรัฐดูแลเข้มงวด
 •  เมื่อปิดรอบงบการเงิน สามารถหาผู้เซ็นรับรองงบการเงินได้ง่าย เพราะจะเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) เท่านั้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารสูงกว่า
 •  ต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คนขึ้นไป
 •  ความลับเปิดเผยได้ง่าย
 •  บางครั้งบริษัทอาจต้องจ้างมืออาชีพจากภายนอกเข้ามา ทำให้ขาดความตั้งใจ ซื่อสัตย์ และเสียสละ
 •  ขั้นตอนการจดทะเบียนเลิกบริษัททำได้ยากกว่า

 

สำหรับเรื่องภาษี อัตราภาษีอากร และการวางแผนภาษี ระหว่างบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด จะไม่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นประเด็นที่ผู้ประกอบการบางคน (หรือหลาย ๆ คน) กำลังอาจจะคิดว่า จะเลือกจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพื่อช่วยวางแผนภาษีในรูปแบบไหนจะมีความได้เปรียบ หรือเสียเปรียบมากกว่ากันนั้น ถือเป็นความคิดที่ชาญฉลาดที่คิดถึงตั้งแต่ลำดับต้น ๆ เป็นสิ่งที่ดี แต่สำหรับในที่นี้เมื่อจดทะเบียนในรูปนิติบุคคลแล้ว ไม่ว่าจะเป็นบริษัทจำกัด หรือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด  ขอบอกเลยว่า จะไม่มีความแตกต่างกันครับ